Lektion 2

Det finns många olika satsningar man kan göra i roulette. I den här lektionen går vi snabbt igenom listan på de vanligaste, och de delas upp i så kallade inside bets och outside bets varav de sistnämnda ofta har lite bättre odds men lägre utbetalningar.

Insidesatsningar

Straight (eller Single): En satsning på ett enda nummer.

Split: En satsning på två angränsande nummer, antingen i vertikal eller i horisontell led. För att göra denna satsning placeras markerna på linjen mellan de två nummer man valt.

Street: En satsning på tre nummer på en horisontell linje. Markerna placeras på kanten av det yttersta numret i raden.

Corner: En satsning på fyra nummer i en fyrkant. Markerna placerar du helt enkelt i det kors som de fyra rutorna bildar, så att en fjärdeldel av markens cirkel ligger på respektive ruta.

Six line: En satsning på två streets, det vill säga totalt sex olika nummer. Markerna placerar du som på en street, men över de två rader du vill satsa på.

Trio: Denna kan bara spelas på ett bord med en enkelnolla, och är en satsning som läggs vid skärningspunkten mellan 0, 1 och 2 eller 0, 2 och 3.

Basket: Denna satsning ser olika ut beroende på hur många nollor som används, men den är antingen en satsning på 0, 1, 2 och 3 (enkelnolla) eller en satsning på 0, 1 och 2, 0, 00, och 2, eller 00, 2 och 3 (dubbelnolla).

 

Outsidesatsningar

1 till 18: En enkel satsning på att något av de första låga arton nummer vinner.

19 till 36: Motsvarande fast på 19 – 36.

Röd eller svart: Den kanske vanligaste satsningen – på färg helt enkelt.

Jämn eller udda: säger sig själv.

Dussin: Satsa på om 1-12, 13-24 eller 25-36 dyker upp, det vill säga vilket av tre dussin som vinner.

Kolumn: Det här är en bred satsning på alla 12 nummer på någon av de tre vertikala linjer som finns. Placera markerna under den sista siffran i raden du valt.